Servei Personalitzat de Dosificació (SPD)

A la nostra farmàcia oferim el servei de SPD (Sistema personalitzat de dosificació) per a totes aquelles persones que tenen dificultats per prendre de manera correcta la seva medicació. Ja sigui per a persones grans que els hi costa saber o recordar bé com cal prendre els medicaments prescrits pel metge, com també per facilitar el dia a dia de cuidadors o famílies amb persones dependents o polimedicades, el servei de SPD ens pot ser una important ajuda per evitar errors en la presa de la medicació, assegurar el seu correcte ús i millorar el compliment del tractament.

En tots aquest casos, la farmàcia prepara la medicació de cada pacient en un blíster setmanal, el qual de manera clara està dividit per cada un dels set dies de la setmana en quatre espais diferents per a cada una de les diferents presses del dia (esmorzar, dinar, sopar i abans d’anar a dormir). D’aquesta manera el pacient només s’ha de cuidar de prendre el que correspon a cada moment del dia, o el cuidador d'administrar, sense haver-se de preocupar de res més.