ESP   CAT   EN

Anàlisis de glucosa, colesterol i triglicèrids

De manera ràpida i senzilla, amb l'anàlisi d'una petita mostra de sang capil·lar podem mesurar i fer seguiment dels teus nivells de glucosa, colesterol i triglicèrids. Conèixer com estan aquests paràmetres ens permet poder aconsellar-te sobre el teu estat de salut i ajudar-te a adaptar els teus hàbits amb l'objectiu de reduir el teu risc i prevenir possibles malalties cardiovasculars, mirant pel teu benestar i una millor qualitat de vida present i futura.

Anàlisi de glucosa i colesterol

Demanar cita